Ana sayfa Eğitim Otizm Özel Eğitim

Otizm’de Eğitsel Terapiler (3)

floor timeFLOORTİME SİSTEMİ:

Floortime psikiyatr Stanley Greenspan’ın  çalışmalarına dayanmaktadır.

Çocuğun dünyasına girmek ve yavaş yavaş yeni fikirler eklemek için oyun genişleterek, terapist çocuğu kendi şartlarında oynamak için teşvik eder.

Floor Time, ailelerin ve uzmanların çocukların duygusal,fonksiyonel gelişim kapasitelerini geliştirmek adına en az 20 dakika yerde etkileşim ve oyun şeklinde uygulanan bir terapi modelidir.

Çocukla iletişime girerken çocuğun gelişimsel kapasitesi analiz edilir,kişisel farklılıkları analiz edilerek gelişimsel kapasiteleri olabilecek en yüksek noktaya taşınmaya çalışılır.

Kişisel farklılıklar:

Herkesin bir takım kişisel farklılıkları vardır. Duyu sistemimizdeki farklılıklardan dolayı duyuları farklı algılayabilir ve değerlendirebiliriz.Kişilerin hareket,ses,koku,görüntü,tat,dokunma duyuları vasıtası ile farklı girdiler alabilir ve bunları farklı değerlendirebilir. Bunu gözleyip anlamamız önemlidir.

Bazı çocuklar yüksek sesi sever,bazıları sesten rahatsız olur.Koku hassasiyetlerimiz de farklıdır. Tüm bunlara bakarak her çocuk için ona uygun terapi ve etkileşim ortamını sağlamak gerekir.

Etkileşim:

Çocukla iletişim kurmaya çalışan herkesin çocuğun kişsel farklılıklarına uygun olup olmadığı sorgulanır.Çocukla etkileşimde sesimizin tonu,mimik ve jestlerimiz,hareketlerimizin hızı vb. çocuğa uygunsa çocukla olan iletişimimiz de artabilir.

Floortime çeşitli problem çözme egzersizlerinin yanı sıra uygun biyomedikal tedaviler, konuşma terapisi, mesleki terapi ve eğitsel çalışmalarla bir ekip yaklaşımını baz alır.

Bu yaklaşım çocuğun sosyal, duygusal ve entelektüel yeteneklerini gittikçe daha yüksek düzeyde oluşturmak için duygusal yanlarını takip eder

Floortime hedefleri;

 • Çift taraflı  iletişim,
 • mantıksal düşünce,
 • dikkat ,
 • duygu ve düşüncelerin ifadesi ve kullanımını sağlamak.

Fonksiyonel Emosyonel gelişim Basamakları altı temel basamaktan oluşmaktadır.

 • Regülasyon ve dünyayı merak etme
 • Anlamak ,anlatmak, zevk almak
 • Sosyal problem çözme,ruhsal düzenleme,kendini hissetme ve anlama
 • Semboller oluşturma,kelime ve düşünceleri kullanmak,duygusal fikirler oluşturma,
 • EMOSYONEL DÜŞÜNME, GERÇEK VE MANTIĞI ANLAMA,ÇOK YÖNLÜ DÜŞÜNME.

Floortime avantajları

Sosyal ve duygusal becerileri artırmak için oyun ve olumlu sosyal ilişkiler üzerinde durulmuştur.
İlişkilerde sıcaklık, zevk ve karşılıklılık ABA ve TEACH’e  göre daha çok vurgulanmaktadır.

Ebeveynler daha mutlu, daha rahat bir şekilde çocukları ile meşgul olmayı  öğrenirler.

Floortime Dezavantajları

Floortime, diğer tedavilere göre daha daha az çalışılmıştır.Etkinliğini gösterir veriler sınırlıdır.

RDI MODELİ (Relationship Development Intervention) İLETİŞİM TEMELLİ TERAPİ:

Otizm spektrumu içindeki çocuklara iletişim temelli terapi yöntemi ile yardımcı olma esasına dayanır. 20 yıllık klinik çalışmalar sonucu S.Gustein ile R.Sheely tarafından geliştirilmiştir.

Kişiler arası iletişimi artırmak için 10 temel becerinin iletişimde önemli olduğunu ortaya koymuşlardır:

 • Zevk
 • Referans alma
 • Karşılıklılık
 • Düzeltmek
 • Co-Creation-Ortak yaratıcılık
 • Aynı olayları birlikte yaşamak,yaşanmışlıkların aynılığı
 • Sosyal hatıralar
 • Sürdürme
 • Anlaşma
 • Kabul

Bu beceriler basamaklar halinde aktivitelerle uygulanıp çocukla iletişim kurmaya çalışılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen programlardan başka pek çok terapi yöntemleri geliştirilmiş olup sonuçları üzerinde yeterince veri bulunmamakla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

Spor/Exercise ( son zamanlarda özellikle ülkemizde yaygınlık göstermeye başlamıştır.Bu konuda ayrıca bir yazı hazırlamayı düşünüyorum.)

Musik Terapisi

Drama/Hareket Terapisi

At terapisi

Yunus terapisi

Vb……..

Serpilgül Vural

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz