Ana sayfa Depresyon Ruh Sağlığı Sağlık

Tekrarlayan Depresyonda Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi Antidepresanların Yerini Alabilir

 

imagesLancet’te yayınlanan çalışmaya göre; Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapinin, depresyonun tekrarını önlemede etkili olduğu tespit edildi..

23 Mart 2010 ve 21 Ekim 2011 arasında 2188 katılımcı değerlendirildiğinde içlerinden 424 kişi seçilerek  212 kişiye Farkındalık Tabanlı Bilişsel Terapi, kalan yarısına da  Antidepresan tedavisi uygulandı..

Çalışmanın lideri, Profesör Willem Kuyken;

“Depresyon  tekrarlayan bir hastalıktır. 5 kişiden 4’ünde depresyon tekrar edebilmektedir. Çalışmamızda tekrarlayan majör depresyondan muzdarip yetişkinlerden yararlandık. 400’den fazla katılımcının yarısına antidepresan ilaç yerine FTBT yaptık.”

Çalışmanın diğer uzmanlarından Profesör Richard Byng,

“Şu anda, antidepresan tedavisi nükslerin üçte ikisi kadarını önleyebiliyor ama bazı kişilerde farklı nedenlerle nüksü önlemek mümkün olamayabiliyor. Farklı nedenlerle depresyon ilacı kullanamayan birçok kişi var. Ayrıca, uzun dönem ilaç kullanmak istenmediğinde ya da yan etkileri düşünüldüğünde ilaçlar iyi bir seçim olmayabiliyor.” Diyor.

Çalışmada, Farkındalık temelli terapi grubundaki insanlara ev uygulama ve takip oturumları ile birlikte yaklaşık 20 saat eğitim verilerek, diğer psikolojik egzersizler ile birlikte farkındalığın ilkelerini öğretildi ve İki yıl sonra, her iki grupta da depresyon nüks oranlarının benzer olduğu sonucuna varıldı.

Farkındalık grubunda % 44 nüks varken, antidepresan alan  grupta % 47 nüks olduğu sonucu çıktı.

Profesör Kuyken;

Bu çalışmada farkındalık temelli bilişsel terapinin depresyon nüks oranını azaltmada antidepresan ilaçlardan daha iyi çalıştığı görünmemekle birlikte, bizim bu sonuçları tekrarlayan depresyondan muzdarip milyonlarca insan için yeni bir seçim olarak önerebileceğimize inanıyorum.   ” diyor.

Serpilgül Vural

Çalışma Lancet yayınlanan (Kuyken ark., 2015).

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!