Teknoloji

Evrenin Ressamı İçimizde…

Evrenin Ressamı İçimizde…

Bu bir ressamın eseri deseler yadırgamazdık… Sinir bilimi gelişen teknoloji ile birlikte insan sağlığı için yeni yeni araştırmalar yapmaya devam ediyorlar. Henüz Otizmin, Alzehimer ya da Parkinson gibi problemlerin çözümlerini bulamasalar da yeni bilgiler edinmekte çok yol katettiler. Araştırmacılar bulgularını pop art hareketine paralel olarak erişilebilir hale getirmeye çalışıyorlar ve ins... »

CEP Telefonları OTİZM’e Neden olabilir mi?

CEP Telefonları OTİZM’e Neden olabilir mi?

Seattle Nörobiyoloji Enstitüsüdoktoru Dr DietrichKlinghart, otistik bebeklerin artışın 2002 yılında 150 de 1 iken günümüzde niçin yaklaşık 50 bebek de 1 olacak şekilde arttığını açıklayacak bir çalışma yayınladı. Onun pilot çalışmalarının verilerine göre gebelik sırasında annelerin uyku ortamındabulunan Radyo Frekans radyasyonun ve çocuklarınuyku ortamında elektromanyetik radyasyonun varlığının  b... »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial