Ana sayfa Genel Otizm Özel Eğitim Sağlık

Down sendromu ile otizmin bir arada olabilir mi

autismDowns500

Down sendromlu çocuklar, klasik otizm için kullanılan tarama testi ile değerlendirildiklerinde  %38’inin klasik otizmi veya otizm spektrumunun içinde yer alan diğer yaygın gelişimsel bozuklukları taşıdıkları tespit edilmiş.

Çalışma, çocukların sosyal ve iletişimsel açıkları, yineleyici ve sınırlı davranışları hakkında evet veya hayır sorularına verilen cevaplardan oluşmaktadır. Sosyal İletişim Anketi  bakıcılara sorular sorarak yapılmış ve çocukların otizm belirtileri gösterip göstermedikleri  değerlendirilmiştir. Bu test çok spesifik bir sonuç vermez. Zaten  daha önceki yıllarda titiz testler kullanılarak yapılan çalışmada bu oran %18 ‘e kadar düşmektedir. Ancak %18 de azımsanacak bir oran değildir.

İngiltere’de 500 çocuk üzerinde yürütülen araştırmanın verileri, Down Sendromu bulunan çocukların yaklaşık % 40’ının Otizm spektrum bozukluğu kriterlerini karşıladığını göstermekte.

Erkeklerde otizm rastlanma sıklığı 5 kat daha fazladır. Çalışmaya göre de  Down Sendromlu çocuklarda da Otizme rastlanma sıklığı erkeklerde daha yüksek.

1999’ da ki bir çalışmada, sadece Otizm spektrum bozukluğu olan kişilerin konuşma problemleri ve obsesif davranış ritüelleri ile yoğunlaşmalarının ikili sendroma sahip  çocuklara kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiş. Sadece otizmli olan çocuklarda hiperaktivite, duyusal ve davranışsal sorunlara rastlanma oranı da daha yüksekken  her iki sendroma da sahip çocukların sosyal önergelere uyma ve sosyalleşme becerilerinin, yalnızca otizmli olan çocuklara göre daha iyi durumda olduğu da belirlenmiş.

Uzmanlar,  bu ayrımları göz önüne alarak,  çocukların kişisel özelliklerine uygun özel tedavi planlarından daha çok yararlanabileceklerini hatırlatıyorlar.

Serpilgül Vural

Referanslar;

1. Warner G. et al. Autism Res. Epub ahead of print (2014) PubMed

2. DiGuiseppi C. et al. J. Dev. Behav. Pediatr. 31, 181-191 (2010) PubMed

3. Lowenthal R. et al. J. Autism Dev. Disord. 37, 1394-1395 (2007) PubMed

4. Moss J. et al. Autism 17, 390-404 (2013) PubMed

5. Berument S.K. et al. Br. J. Psychiatry 175, 444-451 (1999) PubMed

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!