Ana sayfa Çevre & Doğa Otizm Sağlık Toksisite

Böcek ilacı kullanılan tarım alanları yakınında yaşayan annelerin çocuklarında Otizm riski çok yüksek bulundu

böcek ilaçlarıKuzey Kaliforniya’nın çiftlikten yana zengin olan kesimlerinde doğmuş 970 çocuk ile yapılan araştırmada, otizm ile çevresel maruziyet arasındaki bağlantılar araştırılmış. Çalışmada böcek ilaçlarına maruz kalan anneler adres tespiti ile çalışmaya dahil edilmiş.

Haziran 2014 tarihinde yayınlanan araştırmaya göre, yaygın olarak kullanılan böcek ilaçlarının bulunduğu tarım alanlarının 1 mil mesafesinde yaşayan annelerin bebeklerinde otizm gelişme riskinin hayli yüksek olduğu tespit edilmiş.

Kaliforniya Üniversitesi Davis araştırma merkezi,

“Kanıtların ağırlığı hamilelik sırasında annenin bu tür ilaçlara maruz kalmasının otizm spektrum bozuklukları gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir” diyor.

Çalışmada yer almamış doktorlardan California Üniversitesi Psikiatristi Dr Bennett Leventhal,

“Bu çalışma, gebelik sırasında tarım kimyasallarına maruz kalmanın muhtemelen iyi bir şey olmadığını gösteriyor olsa bile pestisitlerin otizme yol açmasının muhtemel olduğunu göstermez,” diyorsa da

Çoğu Sacramento Vadisinde yaşayan annelerden oluşmakta olan çalışmada, gebelik sırasında organofosfat bileşiklerinin kullanıldığı bir kilometrelik alanda yaşamış annelerin çocuklarında otizm görülme oranı yaşamayanlara kıyasla %60 gibi oldukça yüksek bir orandadır demekte. 

Ayrıca yine bu araştırmada , Metomil ve Sevin içeren karbamatlara maruz kalan alanların yakınlarında yaşayan annelerin çocuklarında Otizm ve gelişimsel gecikme riskinin arttığı da belirtildi.

Uzmanlar, pestisitlerin, sosyal etkileşim, öğrenme ve davranışı etkileyecek şekilde beyin gelişimi ve sinyalizasyonuna zarar verdiğini de belirtiyorlar.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hamileliğinin ikinci trimesterinde en sık uygulanan organofosfat pestisitlerden chlorpyrifos kullanılan çiftliklere yakın yaşayan annelerin çocuklarında otizme rastlanma oranı 3 kattan daha fazla.

Bir zamanlar yaygın olarak evlerde ve bahçelerde böcekleri öldürmek için kullanılan klorpirifbs’in çocuklardaki nörolojik etkileri ile bağlantılı olarak 2001 yılında konut kullanımı ABD’de yasaklandı. Ancak hala fındık ağaçları, yonca, sebze ve meyve gibi ürünlerin üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki durumu ise bilemiyorum.

Otizmin çevresel ve genetik bağlantılarını araştıran UC-Davis epidemiyoloji projesinden çalışmanın kıdemli yazarı, Irva Hertz-Picciotto,

pregnant1“Çalışma ayrıca Piretiroidlerle ( yazının sonuna bakınız)  otizm arasındaki bağlantı ile ilgili ilk rapordur. Pyrethroidlerin kullanımı  yüzde 82lik artmış bir risk getiriyor ve üçüncü trimesterde risk yüzde 87 daha yüksek. Özellikle Bu bulgu endişe vericidir. Piretroitlerin daha iyi, daha güvenli alternatifleri ile yer değiştirmesi gerekir ” diyor.

Kar amacı gütmeyen Autism Speaks çevresel ve klinik bilimleri üst düzey yöneticisi Alycia Halladay,

“ Otizm riski olasılığını sadece pestisitlere isnat etmek zayıf bir olasılıktır. Bizim tüm otizm nedenlerini anlamak için birbirleri ve genetik ile etkileşimini de anlamak zorundayız .” diyor ve  bence de haklı bir yaklaşım sergiliyor.

Otizm gelişen herhangi bir çocukta, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu iş başında. Sistemde bir birikim var.

2012 yılında, ABD Çevre Koruma Ajansı chlorpyrifos maruziyetini azaltmak için ev ve okulların yakınındaki alanların etrafında tampon bölge oluşturmalıyız demiş. Ama bu tampon bölgeyi sağlamak çözüm mü emin değilim. Zira bu zararlı ürünler gıdaların tüketimi vasıtası ile de bedenimize geçebilirler ve geçmekteler.

Birleşmiş Milletler’de danışman olan epidemiologist Janie Shelton,

“Gebelik süresinde birçok farklı böcek ilacı kullanılan alanların yakınında yaşayan annelerin çoğunda bu kimyasalların her birinin potansiyel riskini tespit etmek zordur” diyor.

Kaliforniya’daki pestisit kullanımının önceki çalışmalarda da otizm spektrum bozuklukları ile bağlantısı var:

2007 yılında, Harley ve arkadaşları Kaliforniya’nın Salinas Vadisi’ndeki idrar Organofosfat seviyesi yüksek annelerin 531 çocuğu arasında yaygın gelişimsel bozukluklar riskinde iki kat artış tespit edilmiş.

2007 de bir başka çalışmada da şimdi yasaklı pestisitlere (Endosulfan ve dicofol ) yüksek oranda maruz kalan alanların yakınında yaşayan annelerin çocuklarında otizm spektrum bozukluğu 6 kat daha fazla bulunmuş.

Son yıllarda ABD’de otizm oranlarında hayli artış olmuştur. Sadece 2012 ve 2014 yılları arasındaki artış yüzde 30 dur. Artış, büyük ölçüde otizm tanı kriterlerindeki değişikliklere isnat edilmiş olsa da çevremizde otizm semptomları gösteren çocuk sayısı giderek artmaktadır.

Dr. Halladay,

“Bu yılın başlarında yapılan araştırma sonuçlarına göre; İsveç’te 2.400.000 den fazla doğumu inceleyen bilim adamları, çevresel faktörler ve miras genlerin çocuğun otizm riskini aynı oranda etkilediğini bildirdi. Biz, pestisit kullanımı arttı ve otizm arttı diyoruz ancak, hava kirliliğindeki artışın da otizm spektrum bozukluğu riskinde rol oynadığını biliyoruz “dedi.

Dr. Shelton,

“ Bazı genetik varyasyonlar ile anneler arasında pestisit maruziyetinin otizm riskine etkisini karşılaştıran bir çalışma yapmayı umuyoruz. Kimi anne diğerlerine göre daha yüksek risk altında ve riskin ne olduğunu ya da olup olmadığını bilmek gerekir. En savunmasız anne kim bilmek onları daha iyi korumak için anahtardır, ” diyor.

Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Bedelini ise çocuklarımız ve dolayısı ile yine biz ödüyoruz…

Temiz hava, temiz gıdaya tez zamanda ulaşabilmek dileğiyle …

Serpilgül Vural

Kaynak: http://www.environmentalhealthnews.org/

Piretrin:

Etkin piretrin bileşiklerine yapıca ve insektisit etkileri bakımından benzeyen, parazitler üzerine olan etkileri daha güçlü ve uzun süreli, ışık, hava, ısı, fiziki, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı oldukça dayanıklı, uygulandıkları yerde 2-16 hafta arasında kalabilen, parazitlerde sinir hücrelerini etkileyerek huzursuzluk, çırpınma, felç ve ölüme neden olan, hızlı etkili, bit, kene, pire, uyuz etkeni, sivrisinek, hamam böceği, akrep, karınca ve yabani arılara karşı, gerek hayvanın üzerinde gerekse de ahır, yuva ve barınaklarda sıklıkla kullanılan ve memeliler için oldukça güvenli olan sentetik parazit öldürücü bileşik. Veteriner hekimlikte kullanılan başlıca piretroitler; alletrin, deltametrin, fenvalerat, fenotrin, flumetrin, permetrin, resmetrin, sipermetrin ve tetrametrindir.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!