Ana sayfa Genel İz Bırakanlar Otizm Otizm Dünyası Otoimmün Hastalıklar Zihin Sağlığı

Eski İlaç Suramin Otizmi Tedavi Edebilir mi?

Otizm semptomlarını ölçülebilir düzeyde iyileştirdiği gösterilen Suramin, Afrika uyku hastalığını tedavi etmek için 1916’da geliştirilmiş ve yaklaşık 100 yıldır kullanılan eski bir ilaçtır.  UC San Diego Tıp Fakültesi’nde yapılan klinik araştırmada, tek bir intravenöz suramin dozunun otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda iyileşme sağladığı saptandı.

Çalışmada Suramin 10 otizmli çocuğun 5’ine uygulanmış ve diğer 5 çocuğa plasebo (yalancı) ilaç verilmiştir. Sonuçlar çift kör çalışma ve Otizm spektrumu için kullanılan bilimsel değerlendirme testleri ile de ölçülmüştür. Tek doz suramnin uygulaması ile bile önemli sayılabilecek gelişme kısa sürede gözlenmiş olması geleceğe dair ümit vermiştir.

Takipçilerimiz hatırlayacaklardır; otizm tedavisinde Suramin kullanımının etkili olabileceğine dair 2014’de fare deneylerinin sonucu ile duyurduğum araştırmayı, 2015 ‘de de insan deneylerine başlanıyor diye duyurmuştuk. Oldukça küçük bir grup ile gerçekleştirilmiş olsa da insan deneylerinin sonucu oldukça çarpıcı görünmekte.

Otizmin biyomedikal tedavisinde özellikle vurgulanan hücre enerjisine yönelik problemleri çözmekte  suramin işe yarayacak gibi duruyor.

Ancak aşağıda maddeler halinde sunulan Autismedi uzmanlarının yaptığı değerlendirmenin dikkatle okunmasında yarar görmekteyiz.

Suramin tedavisi ABC, ATEC ve CGI ölçümlerinde de iyileşme sağladı.

Araştırmacılar, sosyal iletişim ve oyun, konuşma ve dil, sakin ve odaklanma, tekrarlayan davranışlar ve başa çıkma becerilerinde olumlu gelime olduğunu belirtti. Katılımcı aileler de suramin alan çocukların tedaviden belirgin şekilde fayda gördüklerini bildirdiler.

Otizmin metabolik işlev bozukluğu ya da hücreler arasındaki iletişimi bozduğuna inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Naviaux, şu bilgileri verdi: ”Spesifik olarak, bu işlev bozukluğuna yaralanma veya strese karşı doğal ve evrensel bir hücresel reaksiyon olan hücre tehlike tepkisinin (CDR) anormal kalıcılığı neden olur. CDR’nin amacı, hücrenin korunmasına ve iyileşme sürecini atlamasına yardımcı olmaktır.

Hücrenin zarlarını sertleştirmesine, komşularla etkileşime son vermesine ve tehlikenin gelene kadar kendi içinde çekilmesine neden olur. Fakat bazen CDR sıkışmış oluyor. Bu doğal şifa döngüsünün tamamlanmasını engeller ve hücrenin dünyaya cevap verme biçimini kalıcı olarak değiştirebilir. Bu gerçekleştiğinde, hücreler, yaralanma ya da tehdidin orijinal nedeni geçmesine rağmen, hala yakın tehlike altında gibi davranıyor.

Moleküler düzeyde, hücresel homeostaz veya denge değişerek kronik hastalığa yol açan anormal bir hücresel tepki yaratır. Erken çocuk gelişiminde bu gerçekleştiğinde, otizm ve birçok başka çocukluk dönemi rahatsızlığına neden olur. Suramin, mitokondriyumdan üretilen ve hücreden bir tehlike sinyali olarak salınan bir nükleotid veya küçük molekül olan adenosin trifosfatın (ATP) sinyal verme işlevini inhibe ederek çalışır. CDR etkinleştirildiğinde, hücre dışı ATP’nin etkisi asla durmayan bir uyarı sirenine benzer. Suramin, ana purinergik reseptörlere ATP ve benzer moleküllerin bağlanmasını engeller

Suramin, otizmin tedavisinde henüz onaylanmış bir uygulama değildir!

Bu sebeple ilgili uzman doktorlar dışında kullanımı tehlike arzetmektedir. Zira yanlış doz ve programla uygulnaması zorunludur ve toksisite için izleme yapılmaksızın kullanılmamalıdır. Otizmde düşük doz suraminin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı ve yan etkilerini belirlemek için birkaç yıla ve dikkatli klinik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.”

Autismedi ‘den konu ile ilgili bilgilendirme

• Suramin, henüz otizmin tedavisi için onaylanmamıştır.

• Suramin kan-beyin bariyerini geçememektedir.
• Beyin sapına kadar ulaşabilmekte beyin ve beyinciğe ise ulaşamamaktadır. Ancak beyinde 8 adet “circumventricular organ” mevcuttur ve bunlardan bir tanesi olan ancak suraminin ulaşabildiği beyin sapında yer alan “area postrema” kanın kimyasını izler ve gelen bilgileri nöroendokrin, duygusal, bilişsel ve davranışsal bütünleşme için beyindeki yüksek merkezlere ulaşabilecek sinyallere dönüştürür. Yani etkisini bu şekilde dolaylı yoldan göstermektedir.
• Çalışma tüm otizmli çocuklarda ortak sorun olduğu düşünülen “cell danger response” (hücre tehlike yanıtı) hipotezi üzerine kurulmuştur.
• Çalışmaya barsak sorunu olmayan, herhangi bir diyet uygulamayan, epilepsi hikayesi olmayan, gününde doğmuş çocuklar dahil edilmiş.
• Otizmde düşük doz suraminlerin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek ve şu an tahmin edilemeyen diğer ilaç etkileşimlerini ve nadir yan etkileri belirlemek için birkaç yılda birkaç bölgede dikkatli klinik araştırmalara ihtiyaç duyulacaktır.
• Düşük doz uygulamada bazı olgularda ciltte geçici kızarıklık dışında bir yan etki gözlenmemiştir.

• Doğum sırasında ortalama yaş annelerde 35, babalarda 37.
• Çalışmada ağır metal atılımı da dahil 63 metabolik yolak izlenmiştir, bu yönüyle bilimsel açıdan büyük değer taşımaktadır.
• Suramin ile bu yolakların %75 inde olumlu değişimler gözlenmiştir.
• En fazla değişim ise purin metabolizmasında gerçekleşmiştir. (enerji metabolizması)
• Kanda kortisol, hemoglobin, WBC, trombosit, ALT, AST, kreatinin değerlerinde farklılık oluşmamış.
• Metabolik tedirginlik hali; işlev bozukluğunda, yaralanma veya strese karşı doğal ve evrensel bir hücresel reaksiyon olan hücre tehlike yanıtının (CDR) anormal biçimde kalıcılığına neden olur. Oysa normalde CDR’nin amacı, hücrenin korunmasına ve iyileşme sürecini atlamasına yardımcı olmaktır.
• Hücrenin zarlarını sertleştirmesine, komşularla etkileşime son vermesine ve tehlike geçene kadar kendi içine kapanmasına neden olur. Fakat bazen CDR sıkışmış oluyor. Bu sıkışma doğal şifa döngüsünün tamamlanmasını engeller ve hücrenin dünyaya cevap verme biçimini kalıcı olarak değiştirebilir. Bu gerçekleştiğinde, hücreler, yaralanma ya da tehdidin orijinal nedeninin geçmesine rağmen, hala sanki yakın tehlike altındaymış gibi davranır.
• Moleküler düzeyde bu durum hücresel homeostaz veya denge değişerek kronik hastalığa yol açan anormal bir hücresel tepki yaratır.
• Erken çocuk gelişiminde böyle bir reaksiyon gerçekleştiğinde, otizm ve birçok başka çocukluk dönemi rahatsızlığına neden olabilir.
• Suramin, mitokondriumdan üretilen ve hücreden bir tehlike sinyali olarak salınan bir nükleotid veya küçük molekül olan adenosin trifosfatın (ATP) sinyal verme işlevini inhibe ederek (kısıtlayarak) çalışır. CDR etkinleştirildiğinde, hücre dışı ATP’nin etkisi asla durmayan bir uyarı sirenine benzer.
• Böyle bir durumda Suramin uygulanması, ana purinerjik reseptörlere ATP ve benzer moleküllerin bağlanmasını engelleyerek hatalı işleme son verebilir.
• Yani Suramin kullanımı bir “Antipurinergic therapy” yöntemidir.
• Bu yönüyle otizmin biyomedikal tedavisinde özellikle vurgulanan hücre enerjisine yönelik problemlerin bertaraf edilmesinde düşük doz suramin kullanımı işe yarayacağa benziyor.
• Ancak birçok intravenöz ilaç gibi, eğitimsiz personel tarafından hatalı doz ve programda, ilaç seviyelerinin dikkatli bir şekilde ölçülmeden ve toksisite için izleme yapılmaksızın yanlış uygulandığında, suramin zarar verebilir.
• Yetkisiz kullanımına kesinlikle izin verilmemelidir.

http://www.otizmdunyasi.com/index.php/suraminin-otizmi-tedavi-edebilecegi-insan-deneyleri-ile-gosterildi/

http://www.autismedi.com

Kaynak: Low-dose suramin in autism spectrum disorder: a small, phase I/II, randomized clinical trial. Robert K. Naviaux, Brooke Curtis, Kefeng Li, Jane C. Naviaux, A. Taylor Bright, Feng He, Alan Lincoln, Jeanne Townsend. Annals of Clinical and Translational Neurology. May 2017. DOI: 10.1002/acn3.424.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.424/abstract%3bjsessionid

 

About the author

admin

2 Comments

Click here to post a comment

  • Eğer bir umut vadediyorsa neden bu ilaç hakkında daha çok araştırma ya da deney yapılmıyor? Sağlık bakanlığı onaylı değil deniyor, zaten birçok hastalığın hatta kanserin bile tedavisi mümkün iken ilaç sanayi para kazansın diye tedavi yöntemleri saklanıyor, eğer faydalı olacaksa ben bu denemeye katılmaya razıyım

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!