Ana sayfa Anne-Çocuk Bağışıklık Hamilelik İz Bırakanlar Sağlık

Lohusalık Depresyonu ile Bağışıklık Sistemi Problemlerinin İlişkisi Olduğu Saptandı…

lohusa depresyonuDoğum Sonrası Başlayan Psikoz’da (Depresyon) Bağışıklık Sistemi Düzensizliğinin Etkisi ;

Biriken deliller, bağışıklık sistemi bozukluğunun, duygudurum bozuklukları için önemli bir savunmasızlık faktörü olduğunu göstermektedir. Doğum sonrası 4 hafta içinde meydana gelen ciddi bir duygudurum bozukluğu olan psikoz (PP); artan immün yanıt ve değişmiş bir endokrin sistem dönemidir.

Bu nedenle, bu çalışmanın amacı ilk olarak doğum sonrası gözlenen PP’ li hastalarda immün aktivasyonu incelemek ve  monositler, T hücreleri ve serum sitokin / kemokin seviyelerini değerlendirmek olmuştur.

İlk olarak doğum sonrası psikoz gelişen yeni doğum yapmış 63 kadın ve yeni doğum yapmış sağlıklı 63 kadın  üzerinde incelemeler yapılmıştır.

Sonuç olarak; bu çalışma ile  bağışıklık sisteminin monosit / makrofaj kolunda kayda değer bir aşırı aktivasyon ve PP ‘da immüno-nöro-endokrin sistemler arasında ciddi bir bozukluk olduğu  gösterilmiştir.

Biological Psychiatry
Volume 73, Issue 10 , Pages 1000-1007, 15 May 2013

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!