Ana sayfa Anne-Çocuk Bağışıklık Hamilelik Otizm Sağlık Şizofreni

Şizofreni de İnflamatuar Sitokinler ve Nörolojik, Nörobilişsel Değişiklikler (doğum öncesi yaşanan enfeksiyonların beyin fonksiyonlarına etkisi)

sitokinlerArtan sayıda kanıt; özellikle bağışıklık durumuna bağlı değişiklikler ve  inflamasyon ile şizofreni riski ve şizofreni ile ilişkili beyin değişiklikleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu çalışmada daha çok  şizofreni riski ile bağlantılı olması nedeni ile gebeliğin doğum öncesi (prenatal) döneminde yaşanan enfeksiyonlar üzerine yoğunlaşılmıştır.

Enfeksiyonların  plasentaya geçişinin  olmadığı baz alınarak, inflamasyon (proinflamatuar sitokinler) ile ilişkili sitokinlerin yani  enfeksiyonun zararlı etkilerinin doğmamış bebeğin beyni ile ilişkisi doğum öncesi çalışmalarla ele alınmıştır.

Ayrıca, insan ve hayvan çalışmalarından elde edilen  ek kanıtlarda  artan proinflamatuar sitokin düzeyleri (enfeksiyon varlığında salınan maddeler), bağışıklık ile ilişkili genlerin ve şizofreni gibi bozukluk ile ilişkili beyin değişikleri arasında bağlantılar olduğunu da  göstermektedir.

Şizofreninin nedeninin incelenmesinde; değişmiş bağışıklık faktörlerinin rolü ek destek testlerle ( Beyin görüntüleme çalışmaları, inflamasyon hücreleri ve gen polimorfizmleri saptanarak )  şizofrenide bulunan yapısal ve fonksiyonel anormallikler tekrar tekrar elde edilmiştir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular; bozukluğun fetal dönemden (anne karnında) başlayarak inflamasyonun katkısını inceleyerek, yaşam boyu bir bakış açısı ile gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Keşfedilmemiş alanları, enflamasyon, genler ve bireysel düzeyde çevresel faktörler (örneğin, stres, uyku ve beslenme vb) arasındaki etkileşimler baz alınarak geleceğe yönelik olarak tartışılmıştır.

Not: Benzer problemler farklı çalışmalarla Otizmli bireylerde de tesbit edilmiştir.

Serpilgül Vural

Biological Psychiatry
Volume 73, Issue 10 , Pages 951-966,  May 2013

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!