Ana sayfa Anne-Çocuk Çevre & Doğa Hamilelik İz Bırakanlar Otizm Sağlık Toksisite

Harvard Üniversitesinin Son Araştırmasında Hamilelikte Hava Kirliği ile Otizmin İlişkisi Saptandı…

Günümüz Hastalıklarında Detoks'un Yeri (2)Harvard Halk Sağlığı Okulunun yaptığı yeni bir araştırmaya göre, ABD’de hava kirliliğinin düşük  olduğu bölgelerde yaşayan kadınlara oranla yüksek hava kirliliğinini bulunduğu bölgelerde  yaşayan hamile kadınların  otizmli çocuk sahibi olma olasılığı  iki kat daha fazla.  Bu araştırma  ABD genelinde otizm ve hava kirliliği arasındaki bağlantıyı  inceleyen ilk büyük ulusal çalışmadır ve  18 Haziran 2013 tarihi ile Environmental Health Perspective de online olarak yayınlandı.

Othör Andrea Roberts ‘’  Araştırmaya dahil olan kadınlara bakarak Otizmli çocuk sayısının  yüksek olduğu bölgelerde kirliliği yapan etken madde kadınların bu maddelerden etkilenme oranını %20 ile % 60 arasında belirlemektedir. Bizden önceki iki çalışmada hamilelikte hava kirliliğine maruz kalma ile otizmin ilişkisi zaten bulunmuştu. Ayrıca dizel partikül, kurşun, manganez, civa, metilen klorür ve diğer kirleticilere maruz kalmanın gelişmekte olan bebeklerin  beyin fonksiyonlarını  etkilediği bilinmektedir. Ancak bu çalışmalar sadece üç  yerleşim yeri ile ilgili verilere dayanarak yapılmıştı ’’ diyor.

Araştırmacılar, 1989 yılından itibaren Brigham merkezli  Kadın Hastanesinin 116.430 hemşiresinden alınan uzun vadeli veriler üzerinde çalıştılar. Otizmli çocuğu olan 325 kadın ile  22.000 otizm ve benzeri sorunu bulunmayan çocuk sahibi kadının verilerini incelediler.

Eldeki verileri tarayarak; hamilelikte maruz kalınan kirletici düzeyleri ve  otizm arasındaki ilişkiye baktılar.

Hamileyken kirleticilere maruz kalan  kadınları tahmin etmek için, ABD Çevre Koruma Ajansı hava kirliliği verileri kullanıldı. Ayrıca bu hamilelik sırasında gelir, eğitim ve sigara gibi faktörlerin etkisi de  göz önünde bulunduruldu.

Sonuçlara göre  havada dizel yakıt parçacıkları veya cıvanın en üst düzeyde bulunduğu yerlerde  yaşayan kadınların 20%  si ile bu toksik maddelerin en az bulunduğu yerlerde yaşayan kadınların %20 si kıyaslandığında  daha kirli bölgede yaşayanların iki kat daha fazla otizmli çocuk sahibi olma olasılığı olduğu tesbit edildi.

Diğer tür hava kirliliği bulunan yani;  kurşun, mangan, metilen klorür ve birleşik metal oranının yüksek olduğu yerlerde bu oran daha kirli bölgelerde  yaşayan kadınlar ile daha temiz yerlerde yaşayan kadınların otizmli çocuk sahibi olma olasılığı yaklaşık % 50 olarak tesbit edildi.

Bunun yanısıra  tüm hava  kirleticilerinin  otizm ile ilişkilisi,  kızlara göre erkeklerde daha güçlü bulundu. Ancak, çalışmada otizmli kız sayısı az olduğu için  bu bulgunun  daha fazla incelenmesi gerektiği üzerinde anlaşmaya varıldı.

Çevresel ve mesleki epidemiyoloji doçenti kıdemli Otör Marc Weisskopf, ‘’ Sonuçlarımıza  daha güçlü kanıtlar sağlamak için kan ölçüm işlemleri ile  hamile kadınlar ya da yeni doğan çocukların metal ve diğer kirleticilerinin cins ve oranlarına da bakmak gerekli. Bazı  kirleticilerin otizm riskini artırabildiğini düşünüyoruz “dedi

Serpilgül Vural

Kaynak: “Perinatal air pollutant exposures and autism spectrum disorder in the children of Nurses’ Health Study II participants,” Andrea L. Roberts, Kristen Lyall, Jaime E. Hart, Francine Laden, Allan C. Just, Jennifer F. Bobb, Karestan C. Koenen, Alberto Ascherio, and Marc G. Weisskopf, Environmental Health Perspectives, online June 18, 2013

About the author

admin

2 Comments

Click here to post a comment

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!