Ana sayfa Çevre & Doğa Genel Otizm Sağlık Toksisite

Hava Kirliliği ve Otizm İlişkisine Dair Yeni Bir Araştırma Sonucu…

havaRochester Üniversitesi ‘nde yapılan bir çalışmaya göre,  erken yaşlarda hava kirliliğine maruz kalmanın  Otizmli ve Şizofrenili bireylerde gözlenen, beyin genişlemesi gibi zararlı değişikliklerin bir nedeni olabileceği sonucuna varıldı.

Araştırmada fareler kullanılmış ve hava kirliliğinin, farelerin beyinlerinde zararlı değişiklikler ürettiği gösterilmiştir. Hayvan sever biri olarak tasvip etmesem de insan ırkının geleceğini şekillendiren otizm gibi problemlerin aydınlığa kavuşturulması amacı ile bu tür çalışmalar ne yazık ki yapılmak zorunda kalınıyor.

Bu yeni çalışma, çocuklarda hava kirliliği ve otizm arasında bir bağlantı olduğunu gösteren birçok bilimsel yayınla uyumlu veriler sunmakta. Eski çalışmalardan bir kaçını BURADAN ve BURADAN inceleyebilirsiniz.

Hatırlarsanız, JAMA Psikiyatri’de yayınlanan 2013 tarihli çalışma da yaşamlarının ilk yılında trafik kaynaklı hava kirliliği düzeyi yüksek olan bölgelerde yaşayan çocukların, otizm geliştirme olasılığının üç kat daha fazla olduğu bildirilmişti.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Rochester Üniversitesi Çevre Tıp profesörü Deborah Cory ;
“Bulgularımız, hava kirliliğinin diğer nörogelişimsel bozukluklar ve Otizmde rol oynayabileceği bulgusuna yeni bir kanıt daha sunmuştur” diyor.

Beyin gelişiminde kritik bir süreç olan doğumdan sonraki ilk iki hafta boyunca fareler, ABD’nin orta ölçekli şehirlerinde bulunan hava kirliliği düzeylerine maruz bırakılmışlar.

Sonuç olarak;

2 ila 4 günlük sürelerde günde 4 saat boyunca bu kirli havada bulunmaları sağlanmış farelerin bir grubunda, beyinler 24 saat kirliliğe maruz kaldıktan sonra incelenmişler ve 24 saat zarfında bile beyinde yaygın inflamasyon  saptanmış. Ayrıca  beyinlerinin  her iki lobunda normalin 2 ila 3 katı bir genişleme olduğu ve beyaz cevherlerin  tam olarak gelişmemiş olduğu da yeni tespitler arasında.

Diğer 2 farklı grup farelerde ki sorunlar daha da dehşet verici bulgular içeriyor:

Hava kirliliğine 40 gün ve 270 gün maruz kalan farelerin beyinlerinde kalıcı hasarlar bulunduğu  anlaşılmış.

Ayrıca, her üç gruptaki farelerin beyinlerinin aynı zamanda otizmli ve şizofrenili insanlarda görülen Glutamat düzeyleri ve Nörotransmitter seviyesi dengesizliklerine  sahip olduğu da  tespitler arasında. (Dün ki anneler buluşuyor toplantısında anlatmak isteyip te yarım bıraktığım konu tam da buydu .)

Bu araştırmada, hava kirliliği yaratan farklı büyüklükteki parçacıkların farklı etkiler ürettiğini gösteren bir başka veriye daha ulaşmış. Sanılanın dışında küçük partiküllü hava kirleticilerinin de sağlığa başlangıçta göremediğimiz büyüklükte hasar verebildikleri gözlenmiş ve yeni deney dizileri ile bu konulara daha net cevaplar aranması gerektiğine  vurgu yapılmış.

Çalışma, Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüleri‘nin hibeleri ile finanse edildiği için  oldukça güvenilir bir sonuç sergilemekte.
Tüm insanlığın temiz hava, temiz gıda gibi en doğal haklarına kavuşabilmesi umuduyla…..
Serpilgül Vural

Kaynak: http://theautismnews.com/air-pollution-linked-to-autism-in-new-study/

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!