Ana sayfa Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Genel Sağlık İz Bırakanlar Otoimmün Hastalıklar Romatoid Artrit Sağlık Sindirim Sistemi

Mayo Clinic; ” Romatoid Artrit’in Sebebi Bir Bağırsak Bakterisi “

 

indirHer hastalık neredeyse bağırsak sağlığı ile ilişkili ve bunu görebilen doktor sayısı o kadar az ki…Ama neyse ki bazı araştırmacılar boş durmuyor.

Doktorlar, vücudun bağışıklık sistemini tetikleyerek neden eklemlerine saldırdığını uzun süredir bilemiyorlardı. Bu sebeple  Romatoid Artrit (RA)’in  tam olarak nedenini kavrayamıyorlardı. Ama Mayo Clinic Bireyselleştirilmiş Tıp Merkezi’nde immünolog olan  Ph.D.,Veena Taneja,  Romatoid Artrit ile sindirim sistemi ilişkisi üzerinde  çalışmaya başladı.

Dr. Taneja ve meslektaşları, “unutulan organ bağırsaklar ” üzerine yoğunlaşarak  eklem iltihabına neden olan  gizemli ve ağrılı otoimmün bir hastalık olan RA ve bağırsak mikrobiyomları arasındaki bağlantıyı bulmaya çalıştılar.

imagesGeçtiğimiz günlerde Genom Medicine tarafından yayımlanan bu Mayo Clinic  araştırmasında ;

“16S ribosomal DNA of fecal samples”  testi ile Romatoid Artritli  hastalar  randomize olarak sağlıklı bireylerle kıyaslanmış. Çalışmada RA’li hastalarda genellikle mikrobiyal dengesizlik ve dysbiosis saptanmış. Romatoid Artritlilerin sıklıkla bağırsak Mikrobiyotası ve Metabolik problemleri arasında korelasyon olduğu da gözlenmiş.

Mayo Kliniği araştırmacıları;

“hastalık durumunu tahmin edebilecekleri bir mikrobik ve metabolik test profili tanımlamak için kullanabileceklerini, bu sayede yeni tanı yöntemleri yeni tedavilerin kapısını açabileceklerini. “ ifade ediyorlar.

Ayrıca; Dr Davis, ” romatoid artrit için bulduğumuz biyolojik belirteçler ve bağırsak mikrobiyomlarını gösteren biyomarkırlar bu hastalığın tanı yeteneğini de artırabilir. ” diyor

Aynı çalışmada romatoid artritli hastalarda, hastalık süresi ve otoantikor düzeyleri ile ilişkili kontrollerde bağırsaktaki mikrobiyal çeşitliliğin azaldığı da tespit edilmiş. 

Analiz yönteminde araştırılmak üzere üç cins bakteri üzerinde durulmakta ;Collinsella, Eggerthella ve Faecalibacterium.

Collinsella fazlalığının alfa-aminoadipik asit ve asparagin düzeyi ve proinflamatuar sitokin olan  IL-17A üretiminin artışı arasında  yüksek güçlü bağlantı olduğu tespit ediliyor. Collinsella ‘nın bağırsak geçirgenliğini değiştirerek hastalık şiddetini arttırdığı da tespitler arasında.

Dr Taneja;

“Genomik sıralama teknolojisini kullanarak, biz romatoid artrit hastalarının bağırsak mikrobu kompozisyon analizlerini yaptık ve sağlıklı bireylerde nadir ve düşükken, romatoid artrit hastalarında yüksek tespit edilen markırlar var. Fare modelleri kullanarak, ilk kez biz bağırsak mikrobu Collinsella ve artrit fenotip arasında doğrudan nedensel bir bağlantı göstermiş olduk.” diyor.

Serpilgül Kınacı

 

 

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!