Bipolar Bozukluk Eğitim Otizm Özel Eğitim Sağlık

Otizm’de Ergenlik (3)

erenErgenlik süreci içerisindeki Otizmli bir çocukta görülebilecek durumlar ve alınabilecek önlemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Depresyon ve periyodisite :

Yüksek fonksiyonlu otistik vakalarda ve Asperger Sendromu vakalarında sıklıkla mutsuzluk hissi ve/veya depresyon bildirilmektedir. Bu daha iyi fonksiyonlara sahip hastalar diğer ergenlerden farklı olduklarının farkına varmakta ve bu onlara acı vermektedir.
Çok azı sağlam arkadaşlıklar geliştirme çabasına girebilmektedir ancak sosyal ilişki kurabilmek için gerekli becerilere sahip olmadıklarından başarısız olabilmektedirler.
Bu kişilere sosyal beceri grupları, psikodrama ve videodan kendileri ile ilgili geri bildirimler gençlere sosyal iletişim becerilerini öğretmede faydalı olabilmektedir. Bu çabalar depresif hislerin aşılmasına da yardımcı olmaktadır. Bazen destekleyici psikoterapi etkili olabilmektedir.

Duygu durum bozukluğu öyküsü bulunan ailelerin çocuklarında otizm ile birlikte bazen tipik major depresyon vakaları görülmektedir. Bu günlerde otizm ile ailede duygu durum bozukluğu öyküsü arasında bir bağlantı olabileceği bilinmektedir.(Majör depresyon,otizm,şizofreni,bipolar bozukluk,Hiperaktivite dikkat eksikliği sendromu ile ilgili mutasyona uğramış 2 ortak gen tesbit edilmiştir.)

 

Nöbetlere dikkat edin: Otistik spektrumda yer alan her dört gençten biri ergenliğe geçiş döneminde nöbetler geçirmektedir. Bunun sebebi net olarak bilinemese de nöbetlerin sebebi vücuttaki hormonal değişimler olabilir. Bu nöbetlerin birçoğu basit bir gözlemle belirlenemez çünkü oldukça küçüktür. Bunların farkına varabilmek için şu işaretlere dikkat etmelisiniz: çocukluk döneminde akademik olarak başarılıyken ergenlikte bunun çok az olması ya da duraklaması, davranışsal ya da bilişsel kazanımların kaybedilmesi, kendini yaralama, agresiflik ya da şiddetli öfke nöbetleri gibi yeni davranış sorunlarının ortaya çıkması.

Katatoni :

Wing yüksek fonksiyonlu otistik vakalarda ve Asperger Sendromu vakalarında geç adölesan dönemde katatonik özellikler gösteren bir grup tanımlamıştır. Bir takip çalışmasında; erken çocukluk çağında otizm veya otizm benzeri bir bozukluk tanısı almış 46 hastanın 3 tanesinde 28-35 yaşlarında orta veya ileri derecede katatoni ortaya çıktığını göstermiştir.

Aktivite azlığı :

Bir çok otistik çocukta küçük yaşlarda gözlenen aşırı aktivite adölesan dönemde aktivite azlığı ile devam edebilmektedir. Bazen ileri derecede psikomotor yavaşlama ortaya çıkmakta ve belirgin depresif hisler olmamasına rağmen ciddi aktivite başlatma sorunları gözlenmektedir. Büyürken, otizmliler diğer yaşıtları gibi sıklıkla bazı objelerle oyun oynamak, bulmaca çözmek ve oyun amaçlı motor aktivitelerde bulunmak ile ilgili meraklarını kaybedebilirler. Normal yaşıtlarına göre yeni hobiler bulma konusunda daha fazla sorun yaşarlar ve bu nedenle aktivite azlığı riski daha çok görülmektedir

 

Karşı koyma / itiraz etme sadece otizme bağlı değildir: Otistik spektrumda yer alsın ya da almasın, ergenliğe geçişte çocuğun davranışlarında ve kişiliğinde kesin bir değişim gerçekleşir. Dikkatinizi çekme isteği, kendi bağımsızlığını istemeye dönüşür. Otizm Spektrumunda bulunan çocuklar için bu davranış değişikliği karşı koyma gibi görünebilir. Artık isteklerinizi daha önce olduğu gibi yerine getirmiyorlardır. Otistik özelliklerini bir tarafa bırakacak olursak bu değişim gelişimlerinin normal bir parçasıdır. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun birey olma sürecini desteklemek çok önemlidir. Çünkü bu değişim her ne kadar negatif bir süreç olsa da gelişimi açısından oldukça pozitiftir.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Sosyal ortamlarda itilip kakılmasını engelleyici önlemler almak önemlidir.

Özellikle Kaynaştırma öğrencisi ise okulda çevresindeki gençlerin uyguladığı zorbalık sözlü sataşmadan fiziksel bir kavgaya kadar çeşitlilik gösterebilir. Çünkü spektrumda bulunan ergen ve gençler diğer yaşıtlarının verdiği sosyal ipuçlarını, motivasyonları, muhtemel davranışları anlamakta güçlük yaşarlar. Bu nedenle kendilerini güvenilir olmayan durumların içine rahatlıkla sokabilirler. Ya da geleneksel olmayan davranışları veya en basitinden giyim tarzları onları hedef yapabilir. Bu nedenle çocuğumuzun sözel olmayan iletişim yollarını ve gizli anlamları bildiğinden emin olmalıyız. Yaşıtlarının giyim tarzlarını, saçlarını nasıl yaptıklarını, ne tür müzik dinlediklerini bilip çocuğumuza yardımcı olabiliriz.

 

Ergenler kendi seçimlerini yapmaları gerektiğini öğrenmelidirÇocuğun seviyesi ne olursa olsun büyüyen çocuğunuza seçim yapma hakkı tanımalıyız. Bu ona karar alma ve bunun sonuçlarını ( iyi ya da kötü ) kabul etmeyi öğretecektir. Hem de  kendi hayatı üstünde daha çok kontrol gücü olduğunu fark etmesini sağlayacaktır. Ona sürekli seçenekler sunun ve seçeneğinin arkasında durmasını sağlayın. Ona şimdiden seçim yaptırmak ( tabii kendi belirleyeceğiniz seçenekler arasından ) ona önemli hayat becerileri kazandırmanın ilk adımıdır.

Gündelik işler sorumluluk kazandırır: Yaşı ne olursa olsun çocuğunuza bir gruba ait olmayı öğretmek ( ister bu aileniz olsun isterseniz bir çalışma grubu ) beraberinde sorumluluklar da getireceği için çok önemlidir. Ergenler bir ailede yaşamanın keyifli anlar demek olduğunun ötesinde bazı sorumluluklar da gerektirdiğini de öğrenmelidir. Gündelik işler çocuğunuzun kendisine karşı sorumluluk sahibi olmasını sağlayacaktır. Ayrıca kimseye bağımlı olmadan yaşamayı öğreteceği gibi kendine güvenini de tetikleyecektir. Otistik spektrumda yer alan her birey kendi seviyesinde bir etkinlikle sorumluluk almayı öğrenebilir. Ona fırsat vermeliyiz.

 

Kendini ayarlamak her yetişkin için çok önemlidir: Yetişkin bir bireyin öğrenmesi gereken önemli özelliklerden biri de hassas duygulara ve duyusal durumlara karşı tepkilerini kontroledebilmektir. Çocuğunuz büyüdükçe duygularının farkına varmayı ve bunlarla başa çıkmayı daha rahat yapacaktır.Okul için kendini sakinleştirme adına yeni teknikler geliştirmesi gerekiyor. Örneğin yardım etmek,yardım istemek, mola vermesi için öğretmenine sinyal vermek, yalnız kalınabilecek sessiz bir köşe bulma gibi. Yorgun bir günün ardından yalnız kalmak isterse de mutlaka saygı göstermeliyiz…

Kendine güven başarının anahtarı:Çocukların henüz küçükken iyi olduğu yönlerini vurgulayıp destekleyerek kendilerine olan güvenlerini artırın. Eğer çocuğunuzun kendine güveni düşükse evde, okulda ve sosyal ortamlarda insanlardan aldığı mesajlara odaklanın. Aldığı mesaj genellikle bir şeyi doğru dürüst yapamadığı yönünde olabilir. Bu da onun güvenini sarsıyordur. Çocuklar sadece hata yaptığında uyarılmamalı. Uygun davrandıklarında, tepki verdiklerinde ya da iletişim kurduklarında mutlaka takdir edilmeliler. Bu yöndeki gayretleri bile her seferinde onaylanmalı ve takdir edilmeli. Ergenlerin depresyon riski altında olduklarını unutmayın. Sadece doğru ve uygun durumlarda değil koşullar ne olursa olsun. Aileleri  tarafından sevildiklerini ve değer verildiklerini bilmeliler.

Kendini savunmak bağımsızlık için gerekli bir beceridir: Eninde sonunda çocuğunuz evden ya da sizden ayrılmak zorunda kalacak ve korumanız olmadan yaşayacaktır. Kendi adına konuşmayı öğrenmesi gerekiyor. Buna okuldan başlayabilirsiniz. Çocuğunuz güçlü ve zayıf yönlerinin, diğerlerinden farklı olduğu noktaların bilincinde olmalı. Ancak bu şekilde gerçek hayatta güçlenmesi ve başkalarından yardım alması gereken alanlarıyla, ayakları üstünde durmasına destek olacak güçlü noktalarının farkına varabilir.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Ölüm:

Otizm ile ilgili olarak yayınlanan makaleler gözden geçirildiğinde 2-30 yaşları arasındaki grupta mortalitenin bariz şekilde yükselmiş olduğu düşünülmektedir. Hayatın ilk yılından 30’lu yaşlara doğru ilerledikçe mortalitenin normal toplumda %0.6’larda iken otistiklerde %2’lere kadar yükseldiği sonuçları bildirilmektedir. Otizmdeki bu yüksek oranlar, ağır zeka gerilikleri ve epilepsi gibi ciddi tıbbi durumlar ile ilişkili olabilir.
Cinselllik Seksüel gelişme ile ilişkili sorunlarla devam edecek….

 

 

Serpilgül Vural

Kategoriler

Ekemiş Posta Kutunuzda

Arşivimiz

error: Content is protected !!